PRZESŁANIE NA NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
Warszawa, 24 maca 2023

Tegoroczny Narodowy Dzień Życia obchodzimy w czasie szczególnym. Ataki na prawo do życia przybierają na sile. Międzynarodowe organizacje, takie jak agendy ONZ czy instytucje Unii Europejskiej coraz częściej uciekają się do szantażu finansowego i prawnej przemocy wobec tych państw, samorządów, organizacji i osób, które bronią przyrodzonego prawa do życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Podobnej przemocy doświadczają obrońcy  praw rodziny, której jądrem jest małżeństwo oparte o trwały związek kobiety i mężczyzny. W imię fałszywie pojętej tolerancji i wolności z coraz większą skutecznością prowadzą dekonstrukcję ładu społecznego opartego na prawie naturalnym.

Aby osiągać swoje cele nie cofają się przed niczym, także przed niszczeniem powszechnie uznanych autorytetów, metodami podłych oszczerstw i insynuacji. Metodę tę w ostatnim czasie zastosowano w celu zniesławienia Świętego Jana Pawła, osoby bliskiej sercu i szczególnie ważnej dla wszystkich Polaków, którego osobiste zaangażowanie w obronę godności każdego człowieka jest powszechnie znane, a zasługi dla Kościoła, Polski i świata są niezaprzeczalne. Nie bez powodu powszechnie uważany jest On za Papieża Życia i Rodziny. Walka o pamięć o tym wielkim Polaku zobowiązuje nas do przypominania jego nauczania, a w szczególności do popularyzacji jednej z najważniejszych encyklik jego pontyfikatu, Evangelium vitae. W kontekście obecnej sytuacji warto przypomnieć Jego prorocze słowa:
”Niezależnie od intencji, które bywają różne i mogą się nawet wydawać przekonujące czy wręcz powoływać się na zasadę solidarności, stoimy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego „spisku przeciw życiu”, w który zamieszane są instytucje międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji.” (EV 17).
Ten obraz pełen światła i cieni powinien nam w pełni uświadomić, że stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania się między złem i dobrem, między śmiercią a życiem, między «kulturą śmierci» i «kulturą życia». Jesteśmy wszyscy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia”. (EV 28).
            Innym znakiem czasu wartym podkreślenia jest fakt, że dzień 24 marca jest też Narodowym Dniem Polaków ratujących Żydów, przypadającym w rocznicę męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów, których beatyfikację już zapowiedziano. Jednym z wyniesionym na ołtarze będzie nieurodzone jeszcze dziecko, zabite w łonie matki. Jest to kolejne, dobitne potwierdzenie człowieczeństwa dziecka poczętego!

            W duchu solidarności z rodzinami wychowującymi dzieci specjalnej troski apelujemy do wszystkich obrońców życia o poparcie i zaangażowanie się w promocję Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Zakazowi Pracy”, której istotą jest zniesienie uzależnienia świadczenia pielęgnacyjnego od rezygnacji z pracy zarobkowej. Ten niesprawiedliwy i archaiczny zapis bardzo utrudnia życie tym doświadczonym przez życie rodzinom, gdzie koszty utrzymania i rehabilitacji i tak znacznie przewyższają otrzymywane świadczenia.

            W dniu, które jest świętem wszystkich obrońców życia, wyrażamy głęboką nadzieję, że mimo wielu przeciwieństw i trudności „cywilizacja życia”, także dzięki naszemu zaangażowaniu, przezwycięży „kulturę śmierci”!

Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny oraz Koalicja dla Życia i Rodziny

Kontakt:

dr Paweł Wosicki - 602385245

Lidia Sankowska – Grabczuk 533 22 55 66

__________________________________________________________________________________
Koalicja dla Życia i Rodziny, platforma współpracy środowisk zaangażowanych w obronę życia i rodziny. W skład Koalicji wchodzą m.in.: Fundacja „Głos dla Życia”, Fundacja św. Benedykta, Polskie Stow. Obrońców Życia Człowieka, Instytut ORDO CARITATIS, Fundacja „Misja: Służba Rodzinie”, Instytut Analiz Płci i Seksualności "Ona i On", Stowarzyszenie Polskich Rodzin, Stowarzyszenie na rzecz NPR, Fundacja Świętego Benedykta, Fundacja „Słowo”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stow. Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.

 

koal